Pelet proizvodnja

Peleti

Naš proizvod Cropellets (zaštićen industrijski žig DZIV – Z20102240A), proizvodi se od čistih bukovih drvnih ostataka (bez kore) iz vlastite proizvodnje, svijetle je boje i ugodnog mirisa. Pakira se u vreće od 15 kg.

Kao dokaz vrhunske kvalitete, naš pelet ima certifikate: FSC® i ENplusA1. Osim na domaćem tržištu naš se pelet prodaje u Austriji, Njemačkoj, Italiji i Francuskoj.

Najbolji pelet

Cropellets

Bukov pelet austrijske kvalitete

Po ocjeni tržišta najbolji je hrvatski pelet.

Naši proizvodi