EU Fondovi

Naziv projekta: Uvođenjem ERP-a do digitalne transformacije društva Mundus Viridis

Naziv korisnika: MUNDUS VIRIDIS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Ukupna vrijednost projekta: 115.418,53 EUR

EU sufinanciranje projekta: 65.846,79 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2022. – 01.03.2024.

Sažetak projekta:

Svrha projekta je poduprijeti digitalnu transformaciju poslovanja društva MUNDUS VIRIDIS uvođenjem novih digitalnih alata i opreme, te na taj način izravno doprinijeti povećanju produktivnosti i efikasnosti te jačanju tržišne poziciju na postojećim i novim tržištima. Cilj projekta je uvođenjem ERP sustava i pratećih IKT rješenja unaprijediti pet poslovnih procesa u području financija i računovodstva, upravljanja imovinom, nabave, prodaje te strateškog planiranja te kroz edukacije ojačati digitalne kompetencija zaposlenika. Ciljna skupina projekta su postojeći i buduće zaposlenici društva MUNDUS VIRIDIS kojima će uspješna provedba projekta unaprijediti digitalne vještine te tako povećati ukupne kompetencije i produktivnost rada.

Ciljevi i rezultati projekta:

Cilj projekta je uvođenjem ERP sustava i pratećih IKT rješenja unaprijediti pet poslovnih procesa u području financija i računovodstva, upravljanja imovinom, nabave, prodaje te strateškog planiranja te kroz edukacije ojačati digitalne kompetencija zaposlenika.

Očekivani rezultati:

  • Povećanje prihoda od prodaje za 25,5% u 2026. (m+1) godini u odnosu na 2021. (n+1) godinu
  • Digitalizirano i unaprijeđeno 5 poslovnih procesa u području financija i računovodstva, upravljanja imovinom, nabave, prodaje te strateškog planiranja
  • Povećani ljudskih kapaciteti i digitalne kompetencije edukacijom 32% svih zaposlenika za rad sa ERP sustavom i pratećim IKT rješenjima
  • Nabavljena i stavljena u funkciju IKT rješenja (1 licenca ERP sustav, 1 kom server, 3 kom mobilnih terminala, 6 kom EloPOS sistema, 1 komplet hardvera za Wif pokrivenost mrežne opreme, 4 kom tableta i 4 kom printera)

Projektne aktivnosti obuhvaćaju:

1. Implementacija ERP sustava i pratećih IKT rješenja

Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi domagoj.pasalic@mundus-viridis.hr, kontakt osoba Domagoj Pašalić.

Za više informacija o Nacionalnom planu za oporavak i otpornost te Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. (National Recovery and resiliance plan 2021-2026) posjetite: planoporavka.gov.hr