EU Fondovi

Naziv projekta: Energetskom obnovom do rasta i razvoja – MUNDUS VIRIDIS d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 18.498.164,27 kuna

EU sufinanciranje projekta: 8.813.401,80 kuna

Projekt je sufinanciran iz: Europskog fonda za regionalni razvoj

Opći cilj projekta: Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju učinkovitog korištenja energije u proizvodnim industrijama RH, te tako omogućiti rast konkurentnosti cjelokupnog gospodarskog sustava.

Specifični cilj projekta: Specifični cilj projekta je smanjiti potrošnju energije za 31,25% (u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe projekta) u proizvodnom pogonu Društva te povećati udio korištenja obnovljive energije sunca u bruto potrošnji energije za 455.565,33 kWh/god, a što će doprinijeti povećanju konkurentnosti društva Mundus Viridis d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu.

Kratki opis projekta: Smanjiti potrošnju energije za 31,25% (u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe projekta) u proizvodnom pogonu te povećati udio korištenja OIE u bruto potrošnji energije za 455.565,33 kWh/god, te na taj način doprinijeti povećanju konkurentnosti Mundus Viridis d.o.o., kao i rastu učinkovitog korištenja energije u proizvodnim industrijama RH. Ciljna skupina projekta su djelatnici kojima će se poboljšati radni uvjeti jer će ostvarene uštede na energiji omogućiti Društvu nova ulaganja, partneri (dobavljači i kupci) te građani koji će u dugom roku imati čišći okoliš.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • smanjiti potrošnju energije za 31,25% (u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe projekta) u proizvodnom pogonu
  • povećati udio korištenja OIE u bruto potrošnji energije za 455.565,33 kWh/god

Kontakt osoba: domagoj.pasalic@mundus-viridis.hr

Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi domagoj.pasalic@mundus-viridis.hr, kontakt osoba Domagoj Pašalić.

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća MUNDUS VIRIDIS d.o.o.